<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Nedlæggelse af KAG undersøgelserne i Herning og Viborg.

Skrevet mandag d. 27. august 2018

Nedlæggelse af KAG undersøgelserne i Herning og Viborg.

Man vil spare hele tiden, nu er turen så kommet til KAG undersøgelserne i Herning og Viborg, som man vil spare væk. Men hvori ligger besparelsen? Jo, der kan spares noget personale, når man nedlægger funktioner. Men når disse besparelser bruges som argument, hvor ser man så merudgiften til transport af patienter? Hvorfor omtales den ikke? Mon ikke den hurtigt æder besparelsen op?

Ligeledes skrives der om genundersøgelser inden for 90 dage. Men hvor mange af disse der kommer fra andre hospitaler og hvor mange der er fra Skejby selv, det har man åbenbart ikke lyst til at fortælle. Nej, det kunne jo være, at antallet af genundersøgelser er ret ens fra alle udførselssteder.

Og kapaciteten? Meget tyder allerede på, at det bliver nødvendigt at udvide kapaciteten i Skejby, men det har man ikke sat beløb på. Citat: ”Hvis der bliver behov for udvidelse af kapaciteten,skal denne udgift kvalificeres yderligere”. Citat slut. Det var da bestemt relevant, om man fik set på dette inden beslutningen bliver taget, ikke?

Transporttiden er også nævnt. Fra Hvide Sande til Skejby med helikopter på kun 35 minutter. Men hvad med den tid der går forud? Først skal ambulance og læge tilkaldes, så skal der stilles en diagnose. Herefter kan helikopteren så tilkaldes og der skal findes et egnet sted at flytte patienten fra ambulance til helikopter. Der er vist gået mere end 35 minutter allerede.

Og hvad med patienten? Ventetider, transporttider, usikkerhed, nervøsitet. Helt urimelig ekstra belastning i en meget belastende situation.

Supersygehuset i Gødstrup?

Ja der er efterhånden ikke meget super over dette. Besparelse efter besparelse har allerede fjernet meget af ”super”. Og en af grundene til at bygge et supersygehus var netop, at det gjorde det muligt at samle ekspertisen på mange områder på et hospital og skabe et godt og effektivt miljø for at kunne rekruttere kvalificerede læger. Allerede længe før ibrugtagningen af dette ”super”sygehus plukker man funktioner væk. Funktioner, som på de nuværende afdelinger har fungeret rigtig godt. Hvorfor skal alt absolut trækkes mod øst – der er bestemt allerede tilstrækkelig skævvridning af regionen for ikke at nævne hele Danmark.

Man må da bestemt håbe, at nogle af beslutningstagerne besinder sig.