<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

For dig med hjertesvigt

Skrevet tirsdag d. 20. august 2019

For dig med diagnosen “hjertesvigt” starter Hjerteforeningen Herning nu en netværksgruppe op.

En netværksgruppe består af 6 – ca. 12 personer.

De første par gange vil der være en sygeplejerske fra Hjerteforeningens Rådgivning tilstede, og efterfølgende vil Lisbeth fra Herning Lokalforening være tovholder.

Der vil være mulighed for at få belyst og snakket om de emner gruppen finder relevant.

Der vil ca. være 1 møde pr.kvartal (hyppighed, tid og sted aftales i gruppen).

Til det første møde vil Hjerteforeningen servere en sandwich og en vand.

Se mere i kalenderen: http://herning.hflocal.wpengine.com/begivenhed/netvaerksgruppe-for-dig-med-hjertesvigt/?d=1572454800